Ski Resorts in Japan

(55)

Aichi (1)

Akita (18)

Aomori (9)

Ehime Prefecture (3)

Fukui Prefecture (7)

Fukushima (24)

Gifu Prefecture (16)

Gunma (20)

Hiroshima (12)

Hokkaido (94)

Hyogo Prefecture (13)

Ishikawa Prefecture (6)

Iwate (12)

Kyoto Prefecture (3)

Kōchi Prefecture (1)

Miyagi (6)

Miyazaki Prefecture (1)

Nagano (53)

Niigata (50)

Oita (1)

Okayama Prefecture (6)

Saga Prefecture (1)

Saitama (1)

Shiga (7)

Shimane (3)

Shizuoka (2)

Tochigi (5)

Tohoku Region (2)

Tokushima Prefecture (1)

Tottori Prefecture (6)

Toyama (6)

Yamagata (18)

Yamanashi (3)